#เก็บไว้อ่านต่อได้ไม่เสียค่าปรับ@ระหว่างปิดทำการชั่วคราว ห้องสมุดฯ ทั้ง 36 แห่ง ของ กทม.


#เก็บไว้อ่านต่อได้ไม่เสียค่าปรับ@ระหว่างปิดทำการชั่วคราว ห้องสมุดฯ ทั้ง 36 แห่ง ของ กทม.
กรุงเทพมหานคร โดย ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ เกี่ยวกับการคืนหนังสือ ในระหว่างช่วงปิดทำการชั่วคราว ตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติและเปิดให้บริการ ดังนี้

สมาชิกที่ยืมหนังสือไปและต้องการนำมาคืนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. เก็บไว้ก่อนหรือสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อยืมหนังสือต่อ เมื่อห้องสมุดเปิดบริการตามปกติจึงนำมาคืน
2. สามารถนำมาคืนได้ที่กล่องรับคืนหนังสือที่หน้าห้องสมุด

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยอื่นๆ ก็สามารถสอบถามได้ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ได้เลยค่ะ
**ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ยินดีให้บริการทุกท่าน แม้จะปิดทำการชั่วคราวค่ะ
***เพราะเราอยากให้คุณมีความสุขในการอ่าน
#ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ